2015-07-26

Krimeo estas nia

 
La anekso de Krimeo fare de Rusio en marto 2014 profunde skuis la mondpoliti­kon. La Krimea krizo restas prokrasta bombo, kies ?iuj konsekvencoj ankora? ne super­rigardeblas. La anekso estas anka? demando, kiu dividas la lo?antaron. --- La ?tata salajro de Anna en Sebastopolo estis duobligita post la anekso. ?i povis a?eti la belan blankan kuirejan ?rankon, pri kiu ?i longe pensis, sed cetere preska? ?io restas kiel ?iam. En ?ia lo?distrikto oni bonvenigas prezidenton Putin. Por ?i Rusio estas la rekta posteulo de la bona Sovetio, en kiu ?i kreskis. --- Ne tiel estas pri Eskender. Li renkontis la novajn potenculojn, kiam peze armitaj policanoj frapis lian pordon frumatene kaj renversis ?ion en la apartamento. Eskender estas Krimea tataro; por li Rusio estas la rekta posteulo de la malbona Sovetio, kiu ekzilis lian tutan popolon el Krimeo. --- Kalle Kniivila veturis en Krimeo kaj renkontis homojn kun tre malsamaj vidpunktoj. La anekso tu?is malnovajn vundojn kaj starigis novajn liniojn de konflikto inter la krimeanoj. Multaj lo?antoj de Krimeo sopiris ?an?on - sed ?u tiu ?i estas la ?an?o, kiun ili deziris?

No comments: