2010-12-21

La naskigô de Jesuo : Filmo de Jesuo

Filmo de la Kristnaskiĝo

Kristnasko

Kristnasko estas kristana festo por soleni la naskiĝon de Jesuo Kristo.

Ties dato estas la 25-a de decembro kaj pro malsamaj kalendaroj kelkaj ortodoksaj kristanaj eklezioj solenas tiun tagon en malsamaj tagoj. Fakte oni ne scias kiam vere naskiĝis Jesuo.
En jaro 354 la Eklezio decidis soleni naskon de Kristo je la dato de ĝistiama pagana festo en Romio 25-a de decembro.

Historio de Kristnasko laü Luko. ( biblio )

Kaj en tiuj tagoj eliris dekreto de Cezaro Auxgusto, ke la tuta mondo estu registrita.  Cxi tiu estis la unua registrado, farita, kiam Kirenio estis reganto de Sirio. Kaj cxiuj iris, por esti registritaj, cxiu al sia urbo. Kaj Jozef ankaux supreniris el Galileo, el la urbo Nazaret, en Judujon, al la urbo de David, kiu estas nomata Bet- Lehxem, cxar li estis el la domo kaj familio de David,  por esti registrita kun sia fiancxino Maria, kiu estis graveda.  Kaj dum ili estis tie, venis la tagoj por sxia akusxo. Kaj sxi naskis sian unuan filon, kaj sxi cxirkauxvindis lin kaj kusxigis lin en staltrogon, cxar ne estis loko por ili en la gastejo. Kaj en tiu sama regiono estis pasxtistoj, kiuj kamplogxis kaj nokte gardis sian gregon. Kaj angxelo de la Eternulo alstaris apud ili, kaj la gloro de la Eternulo brilis cxirkaux ili, kaj ili timis per granda timo. Kaj la angxelo diris al ili: Ne timu; cxar jen mi venigas al vi bonan sciigon de granda gxojo, kiu estos al la tuta popolo; cxar hodiaux estas naskita por vi, en la urbo de David, Savanto, kiu estas Kristo, la Sinjoro. Kaj jen la signo por vi: vi trovos infaneton, cxirkauxvinditan kaj kusxantan en staltrogo. Kaj subite estis kun la angxelo amaso de la cxiela armeo, lauxdante Dion, kaj dirante: Gloro al Dio en la supera alto, Kaj sur la tero paco, inter homoj Difavoro. Kaj kiam la angxeloj foriris de ili en la cxielon, la pasxtistoj diris unu al alia: Ni jam iru gxis Bet-Lehxem, kaj vidu cxi tiun okazintajxon, kiun la Eternulo sciigis al ni. Kaj rapidante, ili iris, kaj trovis Marian kaj Jozefon, kaj la infaneton kusxantan en la staltrogo.  Kaj tion vidinte, ili sciigis pri la diro, kiu estis parolita al ili pri cxi tiu infano.  Kaj cxiuj auxdintoj miris pri tio, kion rakontis al ili la pasxtistoj. Sed Maria konservis cxiujn tiujn dirojn kaj pripensis ilin en sia koro. Kaj la pasxtistoj revenis, glorante kaj lauxdante Dion pri cxio, kion ili auxdis kaj vidis, kiel estis parolite al ili.  Kaj kiam jam pasis ok tagoj por cirkumcidi lin, oni donis al li la nomon JESUO, kiel li estis nomita de la angxelo, antaux ol li estis en la ventro. Kaj kiam finigxis la tagoj de ilia purigado laux la legxo de Moseo, ili alportis lin al Jerusalem, por prezenti lin al la Eternulo,  kiel estas skribite en la legxo de la Eternulo: Cxiu virseksulo, kiu malfermas la uteron, estu dedicxita al la Eternulo; kaj por alporti oferon laux tio, kio estas dirita en la legxo de la Eternulo: Paron da turtoj, aux du kolombidojn. Kaj jen en Jerusalem estis viro, kies nomo estis Simeon, kaj cxi tiu estis justa kaj pia, atendanta la konsoladon de Izrael; kaj la Sankta Spirito estis kun li. Kaj estis montrite al li de la Sankta Spirito, ke li ne mortos, gxis li vidos la Kriston de la Eternulo. Kaj li venis per la Spirito en la templon; kaj kiam la gepatroj enportis la infanon Jesuo, por fari pri li laux la kutimo de la legxo, tiam li ricevis lin en siajn brakojn, kaj benis Dion, dirante: Nun, ho Eternulo, Vi ellasas Vian servanton, Laux Via vorto, en paco, Cxar miaj okuloj vidis Vian savon, Kiun Vi preparis antaux la vizagxo de cxiuj popoloj, Lumon por malkasxo al la gentoj, Kaj gloron de Via popolo Izrael. Kaj lia patro kaj lia patrino miris pri tio, kio estis parolita pri li; kaj Simeon ilin benis, kaj diris al Maria, lia patrino: Jen cxi tiu estas metita por la falo kaj levigxo de multaj en Izrael, kaj por signo kontrauxparolata; kaj ankaux vian animon glavo trapasos; por ke la pensoj de multaj koroj malkasxigxu. Kaj estis unu profetino, Anna, filino de Fanuel, el la tribo de Asxer (sxi estis grandagxa, logxinte sep jarojn kun sia edzo de post sia virgeco, kaj estinte vidvino okdek kvar jarojn), kiu neniam foriris el la templo, adorante per fastoj kaj pregxoj nokte kaj tage. Kaj alveninte gxuste en tiu horo, sxi dankis Dion, kaj parolis pri li al cxiuj, kiuj atendadis la elacxeton de Jerusalem.  Kaj kiam ili jam faris cxion, konforme al la legxo de la Eternulo, ili revenis en Galileon, al sia urbo Nazaret.

Sekvi la biblio al identi.ca 

2010-11-28

La Ruĝa-Ĉapeto

   En unu vilaĝo iam loĝis eta kamparanino, la plej bela estaĵo iam ajn vidita. Ŝia patrino tre amis ŝin; kaj ŝia avino eĉ pli amis ŝin. Tiu bonulino faris por ŝi etan ruĝan kapuĉon; kiu tiel beligis la knabinon, ke ĉiu nomis ŝin Ruĝkapuĉetulino.Iun tagon ŝia patrino, farinte kelkajn laktovaĵojn, diris al ŝi:

"Iru, kara, por kontroli ĉe via avino, ĉar mi aŭdis, ke ŝi tre malsanas; portu al ŝi laktovaĵon kaj ĉi tiun poteton da butero."

Ruĝkapuĉetulino tuj ekiris por viziti la avinon, kiu loĝis en alia vilaĝo.


Irante tra la arbaro, ŝi renkontis Avĉjon Lupo, kiu tre volis manĝi ŝin, sed tion li ne kuraĝis pro la proksimeco de kelkaj lignotondistoj en la arbaro. Li demandis al ŝi, kien ŝi iras. La kompatinda knabino, ne sciante ke estas danĝere resti kaj aŭskulti lupon, diris al li:

"Mi iras por viziti mian avinon kaj porti al ŝi laktovaĵon kaj poteton da butero de mia panjo."

"Ĉu ŝi loĝas longe for?" diris la Lupo.

"Ho! jes," respondis Ruĝkapuĉetulino; "preter tiu muelejo, kiun vi povas vidi, ĉe la unua domo en la vilaĝo."

"Nu," diris la Lupo, "ankaŭ mi iros por viziti ŝin. Mi iros per dekstra vojo, vi iru per maldekstra, kaj ni vidu, kiu la unua atingos ŝian domon."

La Lupo ekkuris kiel eble plej rapide, sekvante la plej mallongan vojon, kaj la etulino sekvis la plej longan, distrante sin per kolekti nuksojn, persekuti papiliojn, bukedigi floretojn. Post nelonge la Lupo atingis la hejmon de la maljunulino. Li frapis ĉe la pordo -- frap, frap.

"Kiu estas?"

"Via nepino, Ruĝkapuĉetulino," respondis la Lupo, falsante ties voĉon; "kiu alportas al vi laktovaĵon kaj poteton da butero senditajn al vi de panjo."

La bona avino, kiu estis en la lito pro malsaneto, elkriis

"Tiru la fadenon, la pordotenilo leviĝos."

La Lupo tiris la fadenon, kaj la pordo malfermiĝis, kaj li tuj ekfalis sur la bonulino kaj en daŭro de momento formanĝis ŝin, ĉar jam tri tagojn li tute ne manĝis. Li tiam fermis la pordon kaj eniris la liton de la avino, atendante Ruĝkapuĉetulinon, kiu iom poste alvenis kaj frapis ĉe la pordo -- frap, frap.

"Kiu estas?"

Ruĝkapuĉetulino, aŭdante la fortan voĉon de la Lupo, komencis timi; sed, kredante ke la avino suferis malvarmumon kaj pro tio raŭkis, ŝi respondis:

"Jen via nepino, Ruĝkapuĉetulino, kiu alportas al vi laktovaĵon kaj poteton da butero, kiujn panjo sendis al vi."

La Lupo elkriis al ŝi, moligante kiom eble plej sian voĉon:

"Tiru la fadenon, kaj la pordotenilo leviĝos."

Ruĝkapuĉetulino tiris la fadenon, kaj la pordo malfermiĝis.

La Lupo, vidante ŝian eniron, diris al ŝi dum li kaŝis sin sub la kovriloj:


"Metu la laktovaĵon kaj la poteton da butero sur la tabureton, kaj venu kaj ekkuŝu apud mi."

Ruĝkapuĉetulino senvestigis sin kaj enlitiĝis, kie, mirante pri la aspekto de la avino en la dormvestaĵoj, ŝi diris al tiu:

"Avino, tiom grandaj estas viaj brakoj!"

"Tiom pli bone por brakumi vin, kara."

"Avino, tiom grandaj estas viaj kruroj!"

"Tiom pli bone por kuri, kara."

"Avino, tiom grandaj estas viaj oreloj!"

"Tiom pli bone por aŭdi, kara."

"Avino, tiom grandaj estas viaj okuloj!"

"Tiom pli bone por vidi, kara."

"Avino, tiom grandaj estas viaj dentoj!"

"Tiom pli bone por manĝi vin."

Kaj, tion dirinte, tiu fia lupo ekfalis sur Ruĝkapuĉetulinon kaj tuj formanĝis ŝin.

2010-10-11

Maurice Allais mortigîs al 99 jaroj

Maurice Allais estas la sola Franca civitano esti aljuĝita la Premion Nobel pri ekonomiko.

En 1994, li komencis kondamni libera komerco, li kulpigas la leviĝon je senlaboreco.

En 2005, Maurice Allais kredis ke la forlaso de komunumo ( Eûropana Komunumo)  prefero, decidita de Bruselo en 1974, reduktiĝis la kreskoprocento de vera MALNETA ENLANDA PRODUKTO laŭkapa de ĉiu lando de la Traktato de Romo de 30 al 50% .

En 2010, Maurice Allais estas difinita kiel liberala socialisma al eviti la detruo de agrikulturo kaj Franca industrio, li proponita reformo restarigantajn regionajn preferojn en la internacia komerco kiam konduki manko estas tiel ekstrema tio raporto de unu al ses ekzemple.

En 2007, Maurice Allais eldonis libron resumon sur tutmondiĝo kun la titolo Tutmondiĝo: la detruo de laborpostenoj kaj kresko, empiria(j) indiko(j) en kiu li defi* la ideon ke la neretenata kresko de la tutmonda komercado estas bona por al ĉiuj landoj . Lia konkludo estas bazita sur statistika analizo de kresko kurboj kaj senlaboreco en Francio inter 1950 kaj 2000

2010-10-09

2010-09-14

Senmova

Senmova

Plena Ilustrita Vortaro pdf

Plena Ilustrita Vortaro pdf
La pezo de ĉi tiu PDF estas 200M 1268 pagôj


2010-09-10

Vi kaj mi

Esperantlingva versio de "Sanomi"

2010-09-07

Nova blogo sciemo

Indi dicidis krei nova blogo Sciemo. L i ne volas skribi pri esperanton, mi volas skribi en esperanton. 


Skribi en esperanto estas tre bone meniero lerni esperanto.

2010-09-05

Forta vulkanerupcio en Indonezio

Vulkano en okcidenta parto de Indonezio, en la insulo de Sumatro ellasas sian plej perfortan erupcion post neaktiveco de 400 jaroj. La Monto Sinabung sendis turon de varma cindro pli ol tri kilometrojn ĉielen vendrede, devigante milojn de loĝantoj fuĝi al pli sekuraj lokoj por la dua fojo ĉi tiun semajnon. La tremo de la erupcio en la provinco de Norda Sumatro povis sentiĝi ok kilometrojn for.

vulkano

Oficialuloj diris, ke tio estis la plej forta erupcio ekde la 2460-metra vulkano abrupte finis sian longan dormon dimanĉe, kaj kreis panikon inter lokaj loĝantoj. "La vulkano erupciis je 4:38 matene kaj la erpucio daŭris 13 minutojn. Ĝi sendis kolumnon de cindro al alteco de 3000 metroj en la aeron. Tio ĉi estas la plej granda erupcio," Agus Budianto, registara scientisto diris al la novaĵagentejo AFP. Sro Budianto aldonis, ke tie estas "intensa magma movado" en la vulkano ekde ĵaŭda vespero.

 Pli...

2010-08-18

Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko

Tiu cxi verko, Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (= PMEG), celas ordinarajn Esperantistojn, kiuj volas studi la gramatikon, vortfaradon, skribon kaj elparolon de la Internacia Lingvo. Gxi estas unuavice praktika lernilo, ne teoria verko por lingvistoj.
PMEG provas klarigi la lingvon en facila maniero. Ĝi tial uzas novstilajn gramatikajn esprimojn, kiuj estas espereble pli facilaj ol la tradiciaj vortoj. Eĉ tiaj kutimaj vortoj kiel akuzativo, substantivo kaj prepozicio forestas. Anstataŭe PMEG parolas pri N-finaĵo, O-vorto kaj rolvorteto. Tio ne signifas, ke la tradiciaj vortoj estas malbonaj. Ili nur ne estas bezonataj en PMEG.


http://bertilow.com/pmeg/index.html

mrd Multe da ridoj

mdr = lol = Multe da ridoj

2010-08-17

Karpman drama triangulo

La dramo triangulo estas psikologia kaj socia modelo de homa interrilat(ad)o en transakcia analizo (TA) unua priparolita de Stephen Karpman, kiu estas uz en psikologio kaj psychotherapy

La modelo posits tri kutimaj psikologiaj roloj (aŭ roleplays) kiu homoj ofte ampleks situacio:

* La persono kiu estas ..n oni kvalifikis kiel ..n, aŭ akcept la rolo de, viktimo
* La persono kiuj(n) premoj, truddevigas aŭ persekut la viktimo, kaj
* La savisto, kiu interven el supoza dezir al helpo la situacio aŭ la malplej favorata(j).

Kiel la dramo lud el.., homoj majo subite transmet roloj, aŭ ŝanĝo taktikoj, kaj aliaj volo ofte transmet senscie al matĉo ĉi tiu. Ekzemple, la viktimo malfermas la saviston, aŭ la savisto ŝanĝiĝ al persekutanta.


"ludo" en Transakcia Analizo estas serio da transakcioj tio estas kompletiga (reciproka), kaŝita, kaj proced al antaŭvidebla rezulto. Ludoj estas ofte ..n karakteriz transmet en roloj de ludistoj nelonge antaŭ la fino. La nombro de Ludistoj majo vari*.

Ludoj tiusence, estas aparatoj uzis (ofte senscie) de persono al kre cirkonstanco kie ili povas prave sent certaj rezultintaj sentoj ( kiel kolero aŭ supereco) aŭ prave pren aŭ evit pren certaj agoj kie sia propra interna dezir malsam socia atendo. Ili estas ĉiame anstataŭas pli veran kaj plena plenkreskulo emocio kaj respondo kiu ..us pli konvena respondo.

Tri kvanta varia estas ofte utila konsideri por ludoj:

* Fleksebleco: La kapablo de la ludistoj ŝanĝi la valuton de la ludo ( tio estas, la iloj ili uz al lud ĝi). En fleksebla ludo, ludistoj povus movi de vortoj, mono, partoj de la korpo.
* Persistemo: La persisto kun kiu homoj ludas kaj alteniĝ al iliaj ludoj kaj ilia rezisto kontraŭ romp ĝi.
* Intenseco: Facilaj ludoj estas ludoj ludis en malstreĉita vojon. Malfacilaj ludoj estas ludoj ludis en streĉa kaj agresa vojo.

Sur bazo de la grado de akceptebleco kaj potenciala malutil (al), ludoj estas klasifik en tri kategorioj, reprezent sociale akcepteblaj ludoj, nedezirinda sed ne nerevokeble difekt ludoj, aŭ ludoj kiu majo rezult je treega malutil (al). Iliaj sekvaĵoj povus varii de multaj malgrandaj venĝoj (la fraŭlino kiu ten kunsido simpatiuloj kiu fosaĵo ŝia) ĝis venĝo konstru super longa periodo al ĉefa nivelo (tio estas tribunalo, mortulejo, aŭ simila). Ĉiu ludo havas rekompencon por tiuj lud ĝi. La malo de ludo ( tio estas, la metodo por romp ĝi) rest en eltrovanta kiel forpren al la aktoroj de ilia rekompenco.

Kajto - Dormu Milde

Tre bela kantono Kajto - Dormu Milde

Esperanto sen akuzativo

La plej malfacila regulo de la plej facila lingvo akuzas mi !


Ne prenas ĉi tio mesaĝo kontraû vi estas nur ludo. Esperantistoj tre amas akuzativo. Ne prenas persone. Alie legu la drama triangulo Estas la ludo. Kiu vi estas ?

2010-08-16

mojosa

Nova vorto : Mojosa ne eksistas ekde longe.

La vorto ekestis en novembro de 2003  kiam oni konstatis la fortan mankon de esperanto-vorto kiu signifus la samon kiel la angla vorto cool, sed ne en la laŭvorta senco (malvarmeta), sed en alia (moderna, bonega). Malkiel multaj aliaj proponoj pri slangaĵoj, ĝi ekuziĝis kaj enradikiĝis, kvankam ĝis nun preskaŭ nure inter la junuloj.

La seminaria laborgrupo konstatis, ke la esenco de la angla vorto cool tradukeblas kiel modernjunstila (emfazante tiel al moderneco, juneco kaj stileco), sed ĉar tion oni konstatis tro komplika, tro longa kaj ne tro cool-a, oni anstataŭe prenis la komencajn literojn de ĉiu de la tri radikoj (modern' - jun' - stil') kaj el ili kreis mallongigon MJS, kiu (laŭ sia po-litera elparolo) provizis bazon por la nova adjektivo mojosa.Mojosa = MOderna Juna Stila
Mojosi - mojoso - mojose ... mojosega ... alie bonege


http://eo.wikipedia.org/wiki/Mojosa

2010-08-15

Akuzativon simplas ?

La akuzativo estas la plej terura malfacilaĵo ke ekzistas en esperanta gramatiko.


Leciono pri akuzativo

Mi ne amos esperanto ĉar akuzativo

Mi estas komencanto kaj forcas mi uzi esperanto por lerni. Unue mi trovas umuza kaj facila. Sed pli mi uzas pli mi komprenas ke ĝi ne estas facila.La oficiela propagando de esperanto estas ke estas logika kaj facila. Sed kiam mi uzas ĉi tiu lingvo, tro ofte mi ricevas rimarkoj de mia eroroj. Sen klarigo !

Ekzemple. Mi tre malamas AKUZATIVO kaj ofte volonte aû malvolonte mi ne metas N al la fino de vortoj. Vi scias kial ? Simple ĉar Germana estis mia unua lingvo ke mi lernis al la lernejo kaj mi ne povas paroli germana ĉar akusativo, dativo ktp !!!! Mi tre malamas germana lingvo.

ĉu mi devas stopi skribi kaj legi esperanto ? ĉu mi devas uzi la plej simpla angla lingvo ?

KIO estas Akuzativo ?

KIAL oni devas meti N al la fino. Nur por amuza kelke personoj mi pensas. Mi kontinuos ne uzi akuzativo.

Sed mi havas espero ĉar oni havos la tago sen akuzativo
http://www.ipernity.com/blog/andyflorida/185060

2010-08-14

bagateloj

Mi eltrovas nova blogo : bagateloj
Mi amas la simplicito de ĉi tiu blogo, mallonga tekstoj kaj belaj fotoj. Multe mi visitis blogoj sed la tekstoj estis tro longe por mia nivelo.Aliaj blogoj

filmeto de ESPERANTO-BLOGO

Nova grafismo

Mi sanĝis la grafismo de aliareto. ĉu vi pensas ? Mi pensas ke la piedo devas esti relaborita, sed mi faris ĝi poste. Mi atendas via komentoj. Dankon

Mi scias ke mi havas malmulte visitoj. Regardu la kontilo !

Edzperanto renkonta sito

Edzperanto estas la unua interreta renkontoj-servo sur la TTT. Kreu vian Profilon sur Edzperanto kaj komencu serĉi vian estontan edzon!!!

ĉi tiu sito estas nova kaj estas malmulte personoj sed vi povas aliĝi.

"Nia Hejmo" brazila antaŭfilmo - subtekstita en Esperanto!

2010-08-13

BBC Radio 4 feature about Esperanto

statusnet havas esperantan lingvon

StatusNet estas libera mikroblogilo. . StatusNet similas al Tŭitero sed celas ebligi malferman kaj sencentran komunikadon inter mikroblogarejoj. Entreprenoj kaj individuoj povas instali kaj regi siajn proprajn mikroblogajn servilojn.

Kun http://amiko.status.net vi povas babili esperante. ĉi tiu socia reto havas nun esperanta versiono.

Vi devas ricevi invito por krei konto : Demandi konto. Kiam vi donas via retadreso, oni povas sendi invito.

filmeto pri Dua Vivo


Dua Vivo, 2010 from Bergino Dale on Vimeo.

Dankon Bergino

2010-08-10

"Jesuo, rigardante Sian patrinon, kaj la apudstarantan discxiplon, kiun Li amis, diris al Sia patrino: Virino, jen via filo! Tiam Li diris al la discxiplo: Jen via patrino!" (Johano 19: 26-27).
Dum Jesuo Kristo estis krucumita, multaj homoj venis por atesti la okazon. La virinoj kiuj jam estis kun Jesuo Kristo ekde la tempo kiam Li estis en Galileo estis tie. Ili staris cxe la kruco. Inter ili estis Lia patrino. Kiam Li vidis sxin kaj la discxiplon kiun Li amis, Li faris cxi tiun deklaron, "Virino, jen via filo! ...Jen via patrino!" La deklaro estas esprimo de prizorgo por la patrino, ecx sur la kruco. La fakto ke Jesuo aludis Sian patrinon kiel "virino" kaj ne "patrino" jam igis kelkaj el Liaj kritikantoj akuzi Lin pri malhonoro al Sia patrino. Tamen, la esprimo estis kutima je Lia epoko kaj oni neniam rigardis gxin kiel signon de malhonoro. Lia respekto por Sia patrino igis Lin transdoni sxin al unu el Siaj fiditaj discxiploj por deca zorgo. Li volis ke sxi vidu la discxiplon kiel sian filon kaj la discxiplo vidu sxin kiel sian patrinon, kaj tial li prizorgu sxin. La discxiplo komprenis Lin kaj tuj prenis sxin en sian propran domon.
La apliko de cxi tiu deklaro estas ke infanoj devas prizorgi siajn gepatrojn, ecx kiam estas malfacile por ili fari tiele. Jesuo Kristo jam antaue kondamnis la agon de malzorgo de oniaj gepatroj dum oni servas Dion (vidu: Mateo 15:4-6;Marko 7:10-13). La kvina legxo jam ordonis devigon al gepatroj kiel religian devigon (Eliro 20:12; Readmono 5:16). Por infano ne prizorgi siajn gepatrojn precipe dum ili estas maljunaj estas peko.
Jesuo Kristo prizorgis Sian patrinon je Sia mortanta tempo. Cxu vi prizorgas viajn gepatrojn? Cxu ili povas pregxi por vi kaj beni vin je siaj mortantaj tempoj pro via prizorgo?
Dum kelkaj partoj de la mondo celebras la Tagon de la Patrino cxi-semajne, faru gxin kiel devon prizorgi, ne nur vian patrinon, sed viajn ambau gepatrojn. Se ili ne plu vivus, sercxu homojn kiujn vi povas prizorgi honore al viaj mortintaj gepatroj. Felicxan Tagon de la Patrino!
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

 "Laux mia fervora atendado kaj espero, ke mi pri nenio hontigxos, sed ke per cxia liberparolo, kiel cxiam, tiel ankaux nun, Kristo estos glorata en mia korpo, cxu per vivo aux per morto. CXAR CXE MI LA VIVADO ESTAS KRISTO, KAJ MORTI ESTAS GAJNO" (Filipianoj 1:20-21).2010-07-10

Biblia Revuo

Biblia Revuo estas Internacia profesinivela gazeto enhavanta artikolojn de fakuloj pri la historio de la biblliaj tekstoj, de la kulturo de la antikva "proksima oriento", lingvistikaj studoj de la bibliaj tekstoj,arkeologio kaj aliaj temoj fakaj.

Vi povas legi ĉi tiu vevuo pdf formato

2010-07-09

amiko status net etiketo

2010-07-08

Eldonitas SeaMonkey 2.1a2

SeaMonkey Council eldonis la duan alfa-version de la estonta SeaMonkey 2.1.

Ĉi tiu versio estas destinita nur por testado, sed ne por ĉiutaga uzado. Ĝi haveblas nur en la angla lingvo; por Vindozo, Mac OS X, kaj GNU/Linukso.

Ĉefaj novaĵoj rilate al la unua alfa-versio (laŭ la paĝo citita sube; mi kontrolis nur la eneston de kelkaj el la funkcioj):
Administrilo de aldonaĵoj

* Nova, enfolia, Administrilo de aldonaĵoj (kiel ĉe Firefox 4.0b1)
* Eblas trenŝovi adresojn aŭ dosierojn inter la Elŝutfenestro kaj dosieradministriloj.
* Eblas konservi plurajn mesaĝojn en apartajn dosierojn.
* Kelkaj interfacaj objektoj fariĝis moveblaj ĉe agordo de la strioj.
* La HTML5-a elemento

2010-07-07

kio estas la estonceo de esperantujo.ning.com

  la tegmenta servo de "Esperantujo", anoncis, ke ekde julio ĝi ne plu uzeblos senpage.http://esperantujo.ning.com/forum/topics/ekde-julio-ningcom-ne-plu

Statusnet lernilo

Kun mia malriĉa esperanto mi deziras skribi lernilo por statusnet. Kiel vi povas traduki statusnet?

2010-07-05

Kiam oni havos esperanta versio de statusnet ?

Mi komencis kunlabori al la tradukado de statusneto. Ne estas facila ĉar mia nivelo ne estas bone kaj mi lernas uzi http://translatewiki.net.

Koresponda Servo Universala

Koresponda Servo Universala

Se vi serĉas korespondanto ĉi tiu sito estas por vi 

Kurso de Esperanto - Inicialoj DC

2010-06-08

Kurso de esperanto en FrancioReportage de France 3 Lille sur un cours d'initiation à l'espéranto dans une classe de CM2 (cours dispensé par Michel Dechy).

2010-05-14

Nova socia reto por esperantisto

Post esperanto.com venas http://rilatoj.net ... Funkcias dank'al Dolphin Komunumo Kreilo

Esperantujo ne evitis sorton de eksteresperantujo. Inter multaj sociaj retoj, kiuj proponas konatiĝi ĉerete, montri fotojn, babilumi kaj voĉparoli ktp, celante igi homojn kunulojn, amorantojn kaj, kiu scias, geedzojn, tute kohere staras ankaŭ Edzperanto. Laŭ ideo di la paĝarprizorgantoj, ĝi estas la unua interreta renkontoj-servo, funkcianta pere de Lingvo Internacia. Edzperanto estas senpaga, malkiel alia paĝaro rilatoj.net, pagenda kaj kun multe pli da servoj.

Kreu vian profilon sur Edzperanto kaj komencu serĉi vian duan duonon!!!

2010-04-16

2010-04-13

Kurso de Esperanto - Mazi en Gondolando 4/18

Kurso de Esperanto - Mazi en Gondolando 4/18

Kurso de Esperanto - Mazi en Gondolando 3/18

Kurso de Esperanto - Mazi en Gondolando 3/18

2010-04-03

esperanto TV

unua esparanto mikroblogo

Una esperanto mikroblogo lanĉita http://amiko.status.net

Vi povas aldoni unu konto kaj babiladi. Bezonas traduki en esperanto statusnet !

2010-03-27

Ideo ... Twitter au Statusnet por esperanto mikroblogo ?


Chu vi konas Statusnet ? Estas malfermita mikroblogo (http://en.wikipedia.org/wiki/Microblogging ) EO traduko mankas :( 
Mi havas ideo de krei esperanta mikroblogo sed mi ne deziras esti sola. Char mi bezonas helpo, mi estas nur komencanto kaj bezonas traduko loboro por fari 100% esperanto mikroblogo 
Oni povas kreis subdomaino au krei mikroblogo en domano. 
Kio vi pensas de ci tio ideo Mi esperas ke oni povas kompreni.
Mi serchas unu amiko kiu povas helpi mi en ci tiu projekto ...

2010-03-25

(2/18) Kurso de Esperanto - Mazi en Gondolando

(2/18) Kurso de Esperanto - Mazi en Gondolando

2010-03-05

Morgau la Printempo

Dusemajna intensiva trejnado kun multaj instruistoj kaj diversaj kursoj: improvizata teatro,
scena esprimado, ritma dancado, parolprononco, kantado, bio-mekaniko…

La staĝo interesos ĉiujn amantojn de amatora aŭ profesia teatro.
Ĝi estos gvidata de spertaj instruistoj de la Akademio de Artoj de Minsko. Ĉiuj kursoj estos
en la rusa kun samtempa interpretado al esperanto, tiel ke vi povu plene malkovri la teatro-lernadon
tian, kian oni instruas ĝin en rusparolantaj landoj.

Je la fino de la staĝo okazos spektaklo por la bjelorusa publiko. La spektaklo utiligos la ekzercojn
kaj verkojn laboritajn dum la staĝo.Kostoj de la dusemajna stâgo: 472 € (inkluzive: 70 horoj de kursoj, tranoktado, manĝado, asekuroj...)
Ni proponas rabatojn por flug-biletoj kun nia kutima flug-agentejo.


La staĝo estas organizita de internacia teatra lernejo kiu jam havas longan sperton pri tutjaraj kursoj
de teatro en internacia medio. Por pli internaciigi siajn kursojn, ĝi nun proponas esperant-lingvan
staĝon. Vizitu la plurlingvan retejon de la asocio Morgaŭ la printempo:

pli informoj :

2010-02-13

BBC reportagho - Esperanto - BBC report

BBC reportagho - Esperanto - BBC report

2010-02-09

Eriketo

Eriketo estas blogo de Eriketo. Oni trovas bonaj artikoloj.


2010-02-08

filmeto Erinaceto en nebulo

Dum vesperoj Erinaceto vizitadis Urseton por kune kalkuli stelojn. Ili sidiĝis sur ŝtipojn, ŝmactrinkis teon, kaj observis la stelplenan ĉielon. Ĝi pendis super la tegmento, tuj malantaŭ la fornotubo. Dekstre de la fornotubo estis la steloj de Urseto kaj maldekstre tiuj de Erinaceto.


Aliaj filmoj

2010-02-06

Skavirino esperanto muziko

Skavirino esperanto muziko
Aliaj muzikoj

2010-02-05

esperanto.com virtuala komunumo


Nun Esperanto.com estas  virtuala komunumo de esperantistoj.Esperanto.com estas socia reto, kreita de esperantistoj por esperantistoj.
En Esperanto.com vi povas komuniki kun amikoj, krei grupojn kaj partopreni en ili, aliĝi al eventoj, verki blogaĵojn, alŝuti fotojn, ludi ludojn, diskuti ks.
Esperanto.com havas multe da eblecoj kaj ni konstante aldonas novajn kaj plibonigas jam funkciantajn. Ĉiu esperantisto povas libere kaj senpage partopreni virtualan komunumonEsperanto.com. Ĉiuj eblecoj aperas tuj post facila kaj rapidakreo de konto. Ĉu vi volas esti ne nur uzanto, sed ankaŭ kontribui por evoluo de la retejo? Tiukaze aliĝu alnia teamo!


2010-02-04

Kio estas Linukso?


Oni ofte diras, ke Linukso (angle: Linux) estas mastruma sistemo por komputiloj ("operaciumo"), kaj tio ne estas malvera. Tute precize ĝi estas la kerno de mastruma sistemo, kiu ofte estas uzata kun la programaro de la projektoGNU. Tiun ĉi kombinon iuj nomas "GNU/Linux" aŭ "GNU+Linux", aliaj simple "Linux". Tiu disputo pri nomoj neniam vere ripozis.
pingveno Tux estas la maskoto de Linukso
Tiu mastrum-sistema kerno (foje nomata "la linuksa kerno", por eviti miskomprenon) estis unue verkita en 1991 de Linus Torvalds, finna studento. La nomon li laŭdire ne mem derivis de sia antaŭnomo, sed la administranto de la unua komputilo, per kiu li prezentis Linukson al la publiko.
La maskoto de Linukso estas juna pingveno, kiu nomiĝas Tux (Tukso?).

2010-01-08

skribitaj-pensoj

skribitaj pensoj estas tre bona blogo. Longa interesa arikoloj. Oni povas trovi longa listo de esparanta blogoj.

Kajto - La Malnova Balancilo

Kaj Tiel Plu - Malfermu Belulino

Urbo Torino Italio

En tiu filmo vi malkovros la urbon Torino.

Vi bezonas Macromedia Flash Player por spekti tiun filmon.